handdruk kennismaken

arbeidsbemiddelaar schudt de hand met klant